Columns

Ron is freelance columnist en schrijft over van alles wat hem bezig houdt. Van muziek, zijn vader & moeder tot aan Pamela Anderson en het milieu. Ook inzetbaar als tekstschrijver voor diverse videoproducties.
R o n   B r o e k h a r t
f i l m m a k e r ,  m u z i k a n t ,  c o m p o n i s t  &  c o l u m n i s t 
copyright © 2018 by Ron Broekhart 

EMAIL

phone +31-6883777335